Executive Member List:

United Students in Delhi

 1. Abhishek Manu Kaul - 9971911679
 2. Aditya Raj Kaul - 9873297834
 3. Aldeena - 9899451278
 4. Deepak Bora - 9899046609
 5. Dhruv - 9818291909
 6. Ekta - 9818649392
 7. Krishna - 9811360663
 8. Kush - 9810208668
 9. Parul - 9968139700
 10. Nikhita - 9818318359
 11. Nupur - 9868870647
 12. Ritwik - 9873554908
 13. Sonakshi - 9818997028
 14. Vaishaili - 9999457097
 15. Vindhya - 9891400709

United Students in Meerut

 1. Amit Singh
 2. Ankit Sisodhia
 3. Dharmender Singh
 4. Himanshi Sharma
 5. Madhulika Singh
 6. Mohammad Faisal
 7. Saumya Aggarwal
 8. Shivani Gupta
 9. Sonal Khare
 10. Vikas Uttam
 11. Vinay Goel
 12. Vinita Singh

United Students in Mumbai

 1. Aaditya Dar - 9810215675

United Students in Ranchi

 1. Prabhash - 9911001429